Мисия

Мисията на Alta Pharmaceuticals Ltd. е израз на стремежа към непрекъснато усъвършенстване, включително надхвърляне на предписанията на закона и очакванията на обществото за създаване на стойност за служителите си, партньорите си и хората.

Сред ключовите цели на компанията са:

Изграждане на репутация на предпочитан партньор и работодател;

 

Постигане на водеща позиция в съответния пазарен сегмент посредством непрекъснато разширяване и обновяване на на предлаганите продукти и услуги;

Максимална удовлетвореност на изискванията и очакванията на партньорите по отношение на качеството на продуктите, услугите и обслужването;

Социална ангажираност и съпричастност към общественозначими каузи.