Партньори

Alta Pharmaceuticals Ltd. е в партньорски отношения и активно работи с компании на всички нива от фармацевтичния сектор – производители/притежатели на разрешения за употреба, търговци на едро с лекарствени продукти, болнични аптеки на лечебни заведения, както и открити (публични) аптеки.

Сред компаниите производители/притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти са:

F. Hoffmann La Roche

GSK

Pfizer

Eli Lilly

Lipomed

Polfa

BMS

TEVA

Romastru

 

Политиката на фирмата относно болничните заведения в страната е насочена към избора на ключови клиенти, при максимално оптимизиране на нивото на обслужване. Сред договорните партньори са лечебни заведения от цялата страна между които:

УМБАЛ Александровска ЕАД
УМБАЛ Света Марина – Варна ЕАД
УМБАЛ Царица Йоанна ЕАД
Университетска болница Лозенец
СБАЛОЗ-София област ЕООД
СБАЛОЗ -ЕООД – София град
СБАЛ по хематологични заболявания ЕАД
УМБАЛ Свети Георги – Пловдив
КОЦ Стара Загора ЕООД
КОЦ Русе ЕООД КОЦ Пловдив ЕООД
МБАЛ Авис Медика ООД
МБАЛ Централ онко хоспит ООД
МБАЛ Сердика ЕООД
УМБАЛ Свети Иван Рилски ЕАД
КОЦ Бургас ЕООД СБАЛО-Хасково ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирмената политика е насочена към провеждане на индивидуална търговска политика и максимизиране на качеството на обслужване. В този смисъл  компанията работи с лимитиран оптимален брой открити аптеки, сред които са аптеки СSC, Марешки, Ремедиум, Субра, Фарминвест консулт и др.