Ценности

В Alta Pharmaceuticals Ltd. постигаме хармоничност и удовлетворение в корпоративен и личен план, споделяйки следните ценности:

Лидерство чрез:
Компетентност
Способност за поемане на риск и проницателност
Ефективност
Самоусъвършенстване
Личен пример
Съпричастност
Устойчивост

 

Уважение към:
Себе си и другите
Работата
Знанието
Стремежа за познание и усъвършенстване
Новаторството и предприемаческия дух

Отговорност към:
Думите 
Действията 
Целите 
Каузите