Академия

В съответствие с корпоративните си ценности, Алта Фармасютикълс в сътрудничество със стратегическите си партньори – Аптеки Subra, осъществява проект за подкрепа на студентите по фармация от колежите и медицинските университети в цялата страна. 

Аптеки Subra са модерни аптеки, в чиято концепция е заложена идеята за  комплексната грижа за човека – от превенцията през профилактиката до терапията в стремежа към здраве, комфорт и добър външен вид.

Подробна информация за аптеките може да получите на корпоративния сайт тук.

Целта на проекта е не само да се осъществи връзка между студентите и компанията, но и да се предложат възможности за:

  • Предварително професионално ориентиране
  • Възможност за обучение и придобиване на практически умения в реално функционираща модерна компания
  • Оказване на съдействие при подготовка на дипломна работа

Студентите, проявяващи интерес и желаещи да се присъединят по време на обучението си и след дипломирането си към екипа на аптеки „Субра” или Алта Фармасютикълс в някои от градовете - София, Бургас, Плевен, Благоевград, Габрово, Стара Загора, Русе, Пловдив, Варна, Банско, Кюстендил е необходимо да са положили успешно всички изпити за предходната година и да изпратят кратко мотивационно писмо и автобиография  на е-мейл: hr@subra.bg  или да се свържат на тел. 088 58 07 269 с представител на компанията.

Документи се приемат постоянно.