За нас

Алта Фармасютикълс е модерна компания с устойчиво възходящо развитие във фармацевтичния сектор, с познания и опит в търговията на едро на фармацевтични продукти, медицински изделия, хранителни добавки  и козметика, един от водещите дистрибутори на лекарства на пазара на едро и дребно в България. 

Алта Фармасютикълс е в успешни стратегически взаимоотношения с верига аптеки SUBRA.

Алта Фармасютикълс ЕООД е основана през 2007г. с предмет на дейност, свързан с внос на лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, медицинска козметика, както и тяхната дистрибуция към аптеки и търговци на едро с лекарства. Компанията извършва и дейности, свързани с анализ на лекарствения пазар и фармацевтичния сектор и притежава:

 • Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти – Юли 2007
 • Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – Октомври 2007
 • Разрешение за търговия на едро с хранителни добавки – Ноември 2007
 • Разрешение за търговия на едро с наркотични вещества – Декември 2007
 • През 2010  е сертифицирана по стандарт ISO  9001:2008 Сертификат, издаден от LRQA

През 2013 разширява дейността си, като лицензира две допълнителни локации – в Русе и Стара Загора.

През 2016 е сертифицирана по актуализирания стандарт  ISO 9001:2015 Сертификат, издаден от LRQA с обхват: Търговия на едро с лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки и козметични продукти. Услуги по преддистрибуция, включващи административно обслужване, съхранение и дистрибуция на стоки. Добра дистрибуторска практика.

Компанията е в стабилно финансово състояние. Допълнителна финансова информация е налична тук.

От 2017 г. Алта Фармасютикълс разполага със собствен модерен високотехнологичен склад, изграден според изискванията на добрата дистрибуторска практика и със стратегическо местоположение в близост до Околовръстния път на София.

Екип

В компанията работи екип от професионалисти с доказан опит на всички нива във фармацевтичния сектор през последните 25 години. Служителите на фирмата работят в съответствие с утвърдения етичен кодекс на компанията.

 

Мисия

Лидерство чрез компетентност и удовлетворяване на индивидуалните и обществени потребности и очаквания. 

Мисията на Алта Фармасютикълс е израз на стремежа към непрекъснато усъвършенстване, включително надхвърляне на предписанията на закона и очакванията на обществото за създаване на стойност за служителите си, партньорите си и обществото като цяло.

Ключови цели на компанията са:

 • Изграждане на репутация на предпочитан партньор;
 • Изграждане на репутация на предпочитан работодател;
 • Постигане на водещи позиции в нашия пазарен сегмент, чрез непрекъснато разширяване  и обновяване на на предлаганите продукти и услуги;
 • Максимална удовлетвореност на изискванията и очакванията на партньорите по отношение на качеството на продуктите, услугите и обслужването;
 • Социална ангажираност и съпричастност към  значими каузи;

 

Ценности

Постигаме хармоничност и удовлетворение в корпоративен и личен план споделяйки ценностите:

Лидерство чрез

 • Компетентност
 • Способност за поемане на риск и проницателност
 • Ефективност
 • Самоусъвършенстване
 • Личен пример
 • Съпричастност 
 • Устойчивост

Уважение към

 • Себе си
 • Другите
 • Работата си
 • Знанието
 • Стремежа за познание и усъвършенстване
 • Новаторството и предприемаческия дух

Отговорност към

 • Думите си
 • Действията си
 • Целите си
 • Каузите си