Контакти

map
За търговски партньори

trade@altaph.eu

Централен офис

Логистичен център Калиман
Бул. „Сливница 578“
София 1331
България

Телефон:
+ 359 2 854 97 00

Факс:
+ 359 2 953 26 22

Ел.поща:
info@altaph.eu

Нежелани лекарствени реакции може да съобщите директно чрез националната система за съобщаване в Изпълнителна агенция по лекарствата, гр. София, ул. Дамян Груев №8
www.bda.bg

Или съобщете за нежелани лекарствени реакции на: phv@altaph.eu

Форма за запитване