Първа копка на най-новия проект на Алта Фармасютикълс - изграждане на нова логистична база за пред-дистрибуция (3PL)-Хъб- 2.

назад
02.06.2022

На 28 май 2022г. Алта Фармасютикълс направи първа копка и освети строителството на най-новия си проект  - изграждане на нова логистична база за пред-дистрибуция (3PL)-Хъб- 2.

Хъб 2 ще разполага с над 3500 палето места. Очаквания срок за завършването на  строежа, оборудването и пускане в пълна функционалност е май 2023г.

Проектът е в резултат на стремежа за непрекъснато  увеличаване и усъвършенстване на услугите, които Алта Фармасютикълс  предлага на настоящите и  бъдещите си партньори и ще увеличи  съществуващия потенциал на Алта фармасютикълс като доставчик на комплексна услуга от пред-дистрибуция, регулации, достъп до пазара (market access) и дистрибуция.

Повече информация и контакти: 3pl@altaph.eu и тел. +359 (2) 854 97 00