Партньори

Алта Фармасютикълс е в партньорски отношения и активно работи с компании на всички нива от фармацевтичния сектор - производители/притежатели на разрешения за употреба, търговци на едро с лекарствени продукти, болнични аптеки на лечебни заведения, както и открити аптеки. Сред компаниите производители/притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти са:
От лицензирането си, компанията е партньор на Министерство на здравеопазването като доставчик на лекарства по Наредба №34/2005г. за реда на заплащане от рeпубликанския бюджет за лечението на българските граждани на заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

От 2010 Алта Фармасютикълс, успешно работи с болници на всички нива в здравната система. Политиката на фирмата относно болничните заведения в страната е насочена към избора на ключови клиенти, за максимално ниво на качествено обслужване. Сред договорените партньори са лечебни заведения от цялата страна между които:Паралелно с това, интензивно развиваме собствен екип от медицински и търговски представители, ангажирани с продажбата на продуктите от портфолиото на компанията и ексклузивните марки и продукти на компанията.